smslivraddare

Om SMS-livräddare projektet

Årligen drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. Att omedelbart starta hjärtlungräddning samt att minska tiden till behandling med hjärtstartare i form av elektrisk chock (defibrillering) är den viktigaste faktorn för överlevnad. Överlevnadschanserna minskar med 10 % för varje minut utan behandling. Detta gör att allmänhet och anhöriga som oftast är på plats i samband med att hjärtstoppet är kanske de som kan bidra med den viktigaste hjälpen.

Under det senaste decenniet har hjärtstartare på offentliga platser ökat i antal till att nå ca 30 000 i Sverige. Trots antalet, används hjärtstartare endast i ett fåtal fall. Forskning har dock visat att i de fall en hjärtstartare används inom de första minuterna från inträffat hjärtstopp kan 7 av 10 överleva. Ett svenskt nationellt register för hjärtstartare (www.hjartstartarregistret.se) har upprättats i syfte att öka kunskapen var hjärtstartare finns utplacerade i samhället.

SMS-livräddare

Över 3 miljoner svenskar är utbildade i hjärt-lungräddning (HLR) men få får möjlighet att bidra med sina kunskaper i verkliga livet. Syftet med SMS-livräddare projektet har tidigare varit att använda mobil teknik för att larma frivilliga till hjärtstopp i deras omedelbara närhet för att öka andelen patienter som får hjärt-lungräddning i väntan på ambulans.

Från att tidigare enbart ha engagerat SMS-livräddare att larmas för att göra HLR vill vi nu även larma ut SMS-livräddare för att även hämta närmsta hjärtstartare till platsen för hjärtstoppet. Genom att använda mobil positionering kan frivilliga livräddare i närheten av misstänkta hjärtstopp larmas att utföra HLR och även att hämta närmaste hjärtstartare via kopplingen till det Svenska Hjärtstartarregistret. Likväl kan hjärtstartare aktiveras direkt via kontaktpersoner knutna till hjärtstartaren.

Appen som används för att larma ut er SMS-livräddare laddar du ner från App Store eller Google Play. Uppdatering av appen sker via notiser från Google Play eller App Store.

Forskningsprojektet

SMS-livräddare drivs som ett forskningsprojekt av Hjärtstoppscentrum på Karolinska Institutet tillsammans med SOS Alarm, Hjärt-lungfonden, Stockholm läns landsting och Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning. Detta är ett helt världsunikt forskningsprojekt som kombinerar medicin, samhällsvetenskap och IT med syftet att öka överlevnaden vid ett av de mest akuta tillstånd som finns och där överlevnaden är som sämst. Målet med detta projekt är att med hjälp av mobiltelefon-positionering utvärdera en helt ny form av logistik och teknik som mycket tidigt kan rekrytera livräddare och hjärtstartare till platsen för hjärtstoppet. Hypotesen är att detta minskar tiden till HLR och defibrillering och därigenom ökar överlevnaden. Målet i detta forskningsprojekt är att i en prospektiv randomiserad studie öka överlevnaden. Forskningsprojektet är för närvarande aktivt i Stockholms län, och snart även i Västra Götaland.

Vad innebär det att vara SMS-livräddare?

SMS-livräddare är ett forskningsprojekt verksamt i Stockholms län. Projektet kommer inom kort att expandera till Västra Götaland. Som SMS-livräddare ska du vara 18 år och ha genomgått kurs i hjärt-lungräddning.

När du laddat ner appen via App Store eller Google Play kan du registrera dig som SMS-livräddare. Larmcentralen kommer då att kunna leta upp din position och larma ut dig till ett hjärtstopp i din närhet. Vid en larmsituation blir du ombedd att antingen ta dig direkt till platsen för hjärtstoppet och genomföra hjärt-lungräddning eller att ta dig till en hjärtstartare och ta med den till platsen för hjärtstoppet. Positionen för det aktuella hjärtstoppet och hjärtstartare visas på en karta, och du får en vägbeskrivning för hur du kan ta dig dit.

Om du har en tillgång till en hjärtstartare t.ex. på din arbetsplats kan du markera detta i appen. En hjärtstartare måste vara anmäld och validerad av hjärtstartarregistret.

Som SMS-livräddare godkänner du att du blir positionerad och att dina personuppgifter blir behandlade på ett konfidentiellt sätt inom ramen för forskningsprojekt.

Som SMS-livräddare får man inte lämna ut information om larmet på exempelvis sociala medier och man ansvarar själv för sin egen säkerhet.

När du har laddat ner appen och registrerat dig

I appen finns en funktion för ”testlarm” där du kan testa hur ett larm kan komma att se ut. Även när det inte är ett larm kan du se tillgängliga hjärtstartare i ditt närområde.

Tänk på att alltid presentera dig som SMS-Livräddare. Du ingår som frivillig och extra resurs i larmkedjan i avvaktan på att ambulans anländer. Tänk alltid på din egen säkerhet då du springer på larm, och utsätt dig inte för onödiga risker.

Tänk på att:

  • Du måste ha platstjänster på och appen öppen i bakgrunden för att kunna ta emot ett larm om misstänkt hjärtstopp.
  • Att du när som helst kan stänga av ljudet genom att dra ner mute-knappen på din telefon.
  • Håll alltid appen uppdaterad med senaste versionen via App Store eller Google Play.
  • Om du tappar din uppkoppling till telefonen kan du ej ta emot larm, dock återkopplas du automatiskt så fort du återfår din uppkoppling.
  • Alla appar som använder platstjänster förbrukar lite batterikraft, detta kan öka något om du förflyttar dig mycket under dagen.
  • Larm skickas ut mellan kl 07.00 och 23.00.

Du är en mycket viktig resurs och dina insatser gör skillnad! Du kommer att kunna bidra till stora förbättringar för alla patienter som drabbas av hjärtstopp.

Text och information är hämtad från www.smslivraddare.se