Att rädda liv handlar mycket om att snabbt våga kliva fram och hjälpa till. Att snabbt ta beslutet om att påbörja hjärt-lungräddning är livräddande.

Hjärt-lungräddning (HLR) måste genast påbörjas då en person drabbas av ett plötsligt hjärtstopp. Vid ett hjärtstopp avstannar blodcirkulationen i kroppen och den drabbade blir genast medvetslös och slutar andas inom några sekunder. Strax därefter drabbas alla kroppens celler av syrebrist. Alvarligast är när hjärnan och hjärtat drabbas av syrebrist, dessa organ klarar sig endast ett fåtal minuter utan syre innan livshotandeskador uppstår.

I Vuxen HLR utbildningen ges kunskaper i livräddande första hjälpen vid andnings- och hjärtstopp. I utbildningen ingår även att kunna skilja mellan delvis eller totalt blockerad luftväg och att behandla en stående eller liggande person med totalt luftvägsstopp genom buk stötar, ryggslag eller bröstkompressioner.

Vi går igenom hur och varför man lägger en person i stabilt sidoläge. Vi förklarar även hur en hjärtstartare fungerar och pratar om att de blir allt vanligare att dessas finns på offentliga platser och på arbetsplatser. Under utbildningen fokuserar vi på att låta deltagaren träna de praktiska handgreppen varvat med teori och diskussioner.

Utbildningen riktar sig till alla människor som vill lära sig att rädda liv. Inga förberedelser krävs för denna utbildning. HLR-rådet rekommenderar att man repeterar sina kunskaper i HLR varje till vart annat år.

INNEHÅLL
– Varför hjärt-lungräddning
– De första kritiska minuterna
– Kedjan som räddar liv
– Kontrollera livstecken
– Skapa öppen luftväg
– Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
– Larma på rätt sätt
– Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
– Åtgärder vid luftvägsstopp
– Information om hjärtstartare
TIDSÅTGÅNG
– Utbildningen omfattar 2 timmar

ANTAL DELTAGARE
– Upp till 12 deltagare kan delta under ett utbildningstillfälle

MATERIAL
– Varje deltagare får öva på en egen riktig HLR-docka (Little Anne) för att få optimal träning
– Varje deltagare får ett kompetenskort i HLR efter godkänd genomförd utbildning

INSTRUKTÖRER
– Alla våra instruktörer är certifierade av HLR rådet. Vart femte år uppdateras riktlinjerna för hur HLR
ska utföras. Vi utbildar alltid enligt de senaste riktlinjerna
– Alla våra instruktörer har lång erfarenhet och mycket kunskap inom akutsjukvård då de även är
anställda inom räddningstjänsten

För att spara er tid och underlätta för er dagliga verksamhet kommer vi alltid ut till er och utbildar er på plats!

Fyll i nedanstående uppgifter om ni önskar en offert på denna utbildning.


E-POST: INFO@MERPULS.SE
TELEFON: 070 88 121 88