Hur ska man agera, handla och prioritera då någon plötsligt drabbas av en oförutseddhändelse? Det kan handla om en olycka där någon skadas eller ett sjukdomsfall där din hjälp kan vara avgörande för att lindra och rädda liv.

I utbildningen HLR och första hjälpen får deltagaren lära sig grundläggande hjärt-lungräddning (HLR). HLR måste genast påbörjas då en person drabbas av ett plötsligt hjärtstopp. Vid ett hjärtstopp avstannar blodcirkulationen i kroppen och den drabbade blir genast medvetslös och slutar andas inom några sekunder. Strax därefter drabbas alla kroppens celler av syrebrist. Alvarligast är när hjärnan och hjärtat drabbas av syrebrist, dessa organ klarar sig endast ett fåtal minuter utan syre innan livshotandeskador uppstår. Deltagarna får kunskaper i livräddande första hjälpen vid andnings- och hjärtstopp. Med HLR ”köper” vi oss tid tills att en hjärtstartare kommer till platsen. Vi lär oss att manuellt hålla igång cirkulationen och syresättningen.

L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Chock) är principen vi använder för att göra prioriteringar på en skadad eller sjuk person. Vi går igenom hur vi behandlar några olika typer av skador och blödningar samt några alvarliga och akuta sjukdomstillstånd.

I utbildningen ingår även att kunna skilja mellan delvis eller totalt blockerad luftväg och att behandla en stående eller liggande person med totalt luftvägsstopp genom buk stötar, ryggslag eller bröstkompressioner. Vi går igenom hur och varför man lägger en person i stabilt sidoläge. Under utbildningen fokuserar vi på att låta deltagaren träna de praktiska handgreppen varvat med teori och diskussioner.

Utbildningen riktar sig till alla människor som vill lära sig att rädda liv. Inga förberedelser krävs för denna utbildning. HLR-rådet rekommenderar att man repeterar sina kunskaper i HLR varje till vart annat år.

INNEHÅLL HLR
– Varför hjärt-lungräddning
– De första kritiska minuterna
– Kedjan som räddar liv
– Kontrollera livstecken
– Skapa öppen luftväg
– Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
– Larma på rätt sätt
– Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
– Information om hjärtstartare
– Åtgärder vid luftvägsstopp

INNEHÅLL FÖRSTA HJÄLPEN
– Vilka olycksfallsrisker finns hos er?
– Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)
– L – Livsfarligt läge (Bedöma läget. Avlägsna faran eller eventuellt flytta person från livsfarligt läge)
– A – Andning (Skapa öppen luftväg, åtgärda luftvägsstopp och andningsstopp)
– B – Blödning (Kontrollera och stoppa blödningar)
– C – Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
– Ta hand om olika skador
– Övning på förbandsläggning
– Ta hand om olika sjukdomstillstånd
– Tillämpade övningar

TIDSÅTGÅNG
– Utbildningen omfattar 3,5 timmar

ANTAL DELTAGARE
– Upp till 12 deltagare kan delta under ett utbildningstillfälle
MATERIAL
– Varje deltagare får öva på en egen riktig HLR-docka (Little Anne) för att få optimal träning
– Varje deltagare får öva på att lägga förband
– Varje deltagare får ett kompetenskort i HLR med hjärtstartare efter godkänd genomförd utbildning

INSTRUKTÖRER
– Alla våra instruktörer är certifierade av HLR rådet. Vart femte år uppdateras riktlinjerna för hur HLR
ska utföras. Vi utbildar alltid enligt de senaste riktlinjerna
– Alla våra instruktörer har lång erfarenhet och mycket kunskap inom akutsjukvård då de även är
anställda inom räddningstjänsten

För att spara er tid och underlätta för er dagliga verksamhet kommer vi alltid ut till er och utbildar er på plats!

Fyll i nedanstående uppgifter om ni önskar en offert på denna utbildning.


E-POST: INFO@MERPULS.SE
TELEFON: 070 88 121 88