Att rädda liv handlar mycket om att snabbt våga kliva fram och hjälpa till. Att snabbt ta beslutet om att påbörja hjärt-lungräddning och att använda en hjärtstartare är livräddande.

Hjärt-lungräddning (HLR) måste genast påbörjas då en person drabbas av ett plötsligt hjärtstopp. Vid ett hjärtstopp avstannar blodcirkulationen i kroppen och den drabbade blir genast medvetslös och slutar andas inom några sekunder. Strax därefter drabbas alla kroppens celler av syrebrist. Alvarligast är när hjärnan och hjärtat drabbas av syrebrist, dessa organ klarar sig endast ett fåtal minuter utan syre innan livshotandeskador uppstår.

I HLR med hjärtstartare utbildningen ges kunskaper i livräddande första hjälpen vid andnings- och hjärtstopp. Med HLR ”köper” vi oss tid tills att en hjärtstartare kommer till platsen. Vi håller manuellt igång cirkulationen och syresättningen. Forskning och statistik visar tydligt att tiden tills att en hjärtstartare börjar användas är en avgörande faktor i chansen att överleva ett hjärtstopp. Kan man koppla upp en hjärtstartare inom 3 minuter så har man ca 75% chans till överlevnad. Idag överlever ca 10% som drabbas av hjärtstopp. Hjärtstartarens uppgift är att med hjälp av två elektrodplattor som placeras på kroppen göra en analys av hjärtat. Efter analysen kan man uppmansas till att trycka på en knapp som skickar iväg en strömstöt genom hjärtat. Denna strömstöts uppgift är att slå ut det elektriska kaoset vid ett så kallat kammarflimmer (et hjärta som inte slår utan bara skakar). Därefter är det möjligt att hjärtat återfår sin normala rytm igen.

I utbildningen ingår även att kunna skilja mellan delvis eller totalt blockerad luftväg och att behandla en stående eller liggande person med totalt luftvägsstopp genom buk stötar, ryggslag eller bröstkompressioner. Vi går igenom hur och varför man lägger en person i stabilt sidoläge. Under utbildningen fokuserar vi på att låta deltagaren träna de praktiska handgreppen varvat med teori och diskussioner.

Utbildningen riktar sig till alla människor som vill lära sig att rädda liv. Inga förberedelser krävs för denna utbildning. HLR-rådet rekommenderar att man repeterar sina kunskaper i HLR varje till vart annat år.

INNEHÅLL HLR
– Varför hjärt-lungräddning
– De första kritiska minuterna
– Kedjan som räddar liv
– Kontrollera livstecken
– Skapa öppen luftväg
– Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
– Larma på rätt sätt
– Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
– Åtgärder vid luftvägsstopp

INNEHÅLL TILLÄGG HJÄRTSTARTARE
– Information om hjärtstartaren
– Demonstration av hjärtstartaren
– Genomgång av hjärtstartaren
– Säker användning av hjärtstartaren
– Hantera hjärtstartaren på ett tryggt och säkert sätt
– Övning

TIDSÅTGÅNG
– Utbildningen omfattar 3 timmar

ANTAL DELTAGARE
– Upp till 12 deltagare kan delta under ett utbildningstillfälle

MATERIAL
– Varje deltagare får öva på en egen riktig HLR-docka (Little Anne) för att få optimal träning
– Varje deltagare för öva med en exakt kopia av er verkliga hjärtstartare
– Varje deltagare får ett kompetenskort i HLR med hjärtstartare efter godkänd genomförd utbildning

INSTRUKTÖRER
– Alla våra instruktörer är certifierade av HLR rådet. Vart femte år uppdateras riktlinjerna för hur HLR
ska utföras. Vi utbildar alltid enligt de senaste riktlinjerna
– Alla våra instruktörer har lång erfarenhet och mycket kunskap inom akutsjukvård då de även är
anställda inom räddningstjänsten

För att spara er tid och underlätta för er dagliga verksamhet kommer vi alltid ut till er och utbildar er på plats!

Fyll i nedanstående uppgifter om ni önskar en offert på denna utbildning.


E-POST: INFO@MERPULS.SE
TELEFON: 070 88 121 88