Hur ska man agera om ett barn sätter i halsen och plötsligt slutar att andas? Detta och mycket mer går vi igenom i utbildningen Barn-HLR.

Hjärt-lungräddning (HLR) måste genast påbörjas då ett barn drabbas av ett plötsligt andnings och/eller ett hjärtstopp. Vid ett hjärtstopp avstannar blodcirkulationen i kroppen och den drabbade blir genast medvetslös och slutar andas inom några sekunder. Vid ett andningsstopp tar det endast ett par minuter tills att hjärnan drabbas av obotliga skador och att hjärtat slutar att slå. Detta kan snart leda till livshotande skador.

Vanligaste orsaken till hjärtstopp hos barn är att de fått ett främmande föremål i luftstrupen som tex en matbit eller en mindre leksak. Därför läggs även mycket av fokus på utbildningen till att behandla ett luftväggsstopp.

I Barn-HLR utbildningen ges kunskaper i livräddande första hjälpen vid andnings- och hjärtstopp till spädbarn och större barn mellan 0-14 år. I utbildningen lär man sig att hantera ett hjärtstopp samt så ingår även att kunna skilja mellan delvis eller totalt blockerad luftväg och att behandla ett stående eller liggande barn med totalt luftvägsstopp genom buk stötar, ryggslag eller bröstkompressioner.
Vi går igenom hur och varför man lägger ett barn i stabilt sidoläge. Under utbildningen fokuserar vi på att låta deltagaren träna de praktiska handgreppen varvat med teori och diskussioner.

Utbildningen riktar sig till alla människor som vill lära sig att rädda livet på barn. Inför utbildningen krävs det att man läst igenom en kursbok i Barn-HLR. HLR-rådet rekommenderar att man repeterar sina kunskaper i HLR varje till vart annat år.

INNEHÅLL
– Handla på en olycksplats
– Varför hjärt-lungräddning
– De första kritiska minuterna
– Anatomiska skillnader mellan barn och vuxen
– Kedjan som räddar barn
– Kontrollera livstecken
– Skapa öppen luftväg
– Mun till mun andning vid andningsstopp
– Larma på rätt sätt
– Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
– Åtgärder vid luftvägsstopp
– Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge

TIDSÅTGÅNG
– Utbildningen omfattar 4 timmar

ANTAL DELTAGARE
– Upp till 8 deltagare kan delta under ett utbildningstillfälle

MATERIAL
– Varje deltagare får öva på riktiga HLR-dockor för att få optimal träning
– Vare deltagare får låna en kursbok i Barn-HLR att läsa in innan utbildningen
– Varje deltagare får ett kompetenskort i Barn-HLR efter godkänd genomförd utbildning

INSTRUKTÖRER
– Alla våra instruktörer är certifierade av HLR rådet. Vart femte år uppdateras riktlinjerna för hur HLR
ska utföras. Vi utbildar alltid enligt de senaste riktlinjerna
– Alla våra instruktörer har lång erfarenhet och mycket kunskap inom akutsjukvård då de även är
anställda inom räddningstjänsten

För att spara er tid och underlätta för er dagliga verksamhet kommer vi alltid ut till er och utbildar er på plats!

Fyll i nedanstående uppgifter om ni önskar en offert på denna utbildning.


E-POST: INFO@MERPULS.SE
TELEFON: 070 88 121 88