SERVICE PÅ HJÄRTSTARTAREN

En hjärtstartare kräver normalt sett inte mycket underhåll. Automatiska självtester genomförs och hjärtstartaren indikerar genom felmeddelande om något behöver åtgärdas. Det är viktigt att känna sig trygg med sin hjärtstartare. När olyckan är framme så ska den fungera.
Merpuls erbjuder därför följande:

Fri rådgivning

Kontakta Merpuls via telefon eller e-post. Vi svarar på frågor om installation, handhavande, eventuella felmeddelanden, återställning efter användning i skarpt läge och reservdelsfrågor. Vi ger också råd om lämplig utbildning.

Leveranser

Vi erbjuder leveranser på förbrukningsartiklar som elektroder, batterier och andra tillbehör.

Fabriksgaranti

Alla nya hjärtstartare levereras med fabriksgaranti. Garantin gäller i upp till åtta år.

Service på hjärtstartaren

Så länge ni har ett fortsatt samarbete med Merpuls och bokar minst en utbildning i ”HLR med hjärtstartare” i syfte att repetera eller nyutbilda vart annat år, så ingår servicen att Merpuls i god tid meddelar när det är dags att byta elektrodplattar vart annat år och batteri vart fjärde år.