Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat av oväntad anledning plötsligt stannar. Det innebär att hjärtats pumpförmåga av oväntad anledning upphör och den drabbade förlorar medvetande och är utan livstecken. Den som drabbas blir alltså omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.

Hjartstopp

Hjärtstopp och hjärtinfarkt är två helt olika tillstånd. Vid en hjärtinfarkt drabbas en del av hjärtmuskeln av akut syrebrist till följd av en proppbildning i hjärtats kranskärl vilket leder till syrebrist i hjärtmuskeln. Detta kan leda till svår smärta och nedsatt pumpförmåga. Vid ett plötsligt hjärtstopp, som inte sällan orsakas av en hjärtinfarkt, övergår hjärtats normala rytm i ett så kallat kammarflimmer (ventrikelflimmer) och pumpförmågan upphör omedelbart att fungera. Den drabbade blir genast medvetslös och andningen avstannar inom ca 20 sekunder.

Detta är en katastrof för hjärnan som är beroende av syresatt blod för att kunna fungera. Om den drabbade ska överleva måste hjärtrytmen återställas inom ett par minuter. Vid ett hjärtstopp ökar risken för död med 10 procent för varje minut som går innan behandling startar. Det är med andra ord av livsavgörande vikt att omgivningen snabbt sätter igång med hjärt-lungräddning inklusive hjärtstartare i väntan på sjukvårdspersonal.

Den omedelbara behandling som krävs är att någon startar hjärt-lungräddning och att en elektrisk stöt från en hjärtstartare kan ges så fort det är möjligt. Kan detta ske inom 3 minuter så visar statistik på att man har upp till 75% chans till att överleva. Genom hjärt-lungräddning pumpar man manuellt runt blodet i kroppen. Genom en elektrisk stöt från en hjärtstartare avbryts det elektriska kaos som finns i hjärtat. På så sätt kan hjärtat återfå sin normala rytm och kunna börja pumpa blod igen.

Kedjan som reddar liv

Kedjan som räddar liv

Kedjan som räddar liv är den kedja av händelser som måste till för att ett liv ska kunna räddas vid ett plötsligt hjärtstopp.

Tidigt larm – Larma efter hjälp så snart du någonsin kan efter att ha konstaterat att en person saknar livstecken. Tala om vad som hänt, var hjälpen behövs.

Tidig hjärt-lungräddning – Påbörja omedelbart HLR. HLR håller igång syresättningen i kroppen manuellt.

Tidig defibrillering stöt från hjärtstartare – Med en stöt från en hjärtstartare försöker man avbryta det elektriska kaos som pågår i hjärtat så att det har en möjlighet att börja slå normalt igen. Om det finns en hjärtstartare tillgänglig, koppla upp hjärtstartaren på den drabbade så snart som möjligt och följ instruktionerna. Hjärtstartaren ger dig instruktioner om hur den ska användas och du kan inte göra fel.

Tidig och avancerad vård – Det är viktigt att så snart som möjligt nå patienten med kvalificerade sjukvårdsresurser. Även när man lyckats återfå blodcirkulation är det fortfarande mycket viktigt med fortsatt behandling snabbt.