Hjärtsäkra Hem

Hjärtsäkra Hem är ett koncept som är framtaget av Merpuls AB. Hjärtsäkra Hem ska rädda liv genom att placera ut hjärtstartare i flerfamiljsbostäder. Med hjälp av grannsamverkan kommer fler människor att överleva ett hjärtstopp. I Sverige drabbas omkring 10 000 personer av hjärtstopp varje år. Av dem överlever endast runt 1 000 personer. Cirka 7 000 av alla hjärtstopp sker i hemmet. Dessa personer har oftast liten chans att klara sig eftersom det sällan finns en hjärtstartare i närheten. Tiden är den viktigaste faktorn. Kan man få fram en hjärtstartare och påbörja behandling inom tre minuter ökar överlevnadschansen från under 10 procent till hela 75 procent.

Bo i Hjärtsäkra Hem

Hjärt-lungräddningsföretaget Merpuls AB, med lång erfarenhet av akutsjukvård, vill hjälpa er bostadsrättsförening/hyresrättsförening att certifieras som ett hjärtsäkert hem. Genom att placera en hjärtstartare i trapphuset eller på annan lämplig plats och utbilda föreningens medlemmar i hjärt-lungräddning kan fler liv räddas. Sjukvårdspersonal hinner ytterst sällan fram till den drabbade inom de första tre viktiga minuterna. En hjärtstartare är en livförsäkring inte bara för dem som bor i huset utan givetvis också för vänner och släktingar som är på besök.
Vi erbjuder oss att utan kostnad komma till ett styrelse- eller föreningsmöte och berätta mer om vårt upplägg, visa hur en hjärtstartare fungerar och svara på frågor kring placering av hjärtstartaren, larmrutiner, handhavande med mera.
www.hjartsakrahem.se kan du läsa mer om vad Hjärtsäkra Hem handlar om!

HjartsakraHem2