HLR

  • Kontrollera medvetande.
  • Kontrollera andning i högst 10 sekunder, se, lyssna och känn
  • Om medvetslös och ingen eller onormal andning, larma 112, påbörja HLR
  • 30:2, 30 st hjärtkompressioner följt av 2 st inblåsningar
  • Fortsätt med HLR så länge du orkar eller till hjälp kommer
Hjartlungraddning

Hjärt-lungräddning, HLR

Hjärt-lungräddning kallas även för HLR. När ett hjärtstopp inträffar klarar inte längre hjärtat av att pumpa ut blodet i kroppen. Utför man då HLR kan blodet pumpas manuellt i kroppen. På så vis minskas risken för syrebrist i kroppens viktiga organ. Bröstkompressioner och inblåsningar kan ge tillräcklig blodcirkulation tills professionell sjukvård kommer. Ju fortare HLR startar, desto större är chansen att överleva vid ett hjärtstopp. Med HLR så “köper” vi oss tid tills dess att en hjärtstartare kommer fram till platsen. Kan man koppla upp en hjärtstartare inom 3 minuter så ökar överlevnadschansen från att vara under 10 procent till att bli hela 75 procent.

Så utför du HLR

Kontroll av medvetande och andning

Det första du gör när du hittar någon som ligger livlös framför dig är att kontrollera medvetande och andning. Ropa och ruska personen lätt. Om personen inte vaknar ska du kontrollera andningen. Skapa friluftväg genom att lägga en hand på pannan och den andra handen på hakan, böj därefter huvudet bakåt. Lägg ditt öra nära personens näsa och mun. Lyssna och känn efter andetag, se samtidigt på bröstkorgen om den höjer sig. Låt andningskontrollen ta högst 10 sekunder. Om personen har onormal andning eller inte andas alls, eller du är osäker ska du bedöma det som att personen har drabbats av hjärtstopp, larma 112 och starta hjärt- och lungräddning.

Starta HLR (30:2)

Vid HLR utför man först bröstkompressioner följt av inblåsningar. Börja med att placera din ena handlov mitt på bröstbenet mellan bröstvårtorna, placera din andra hand ovanför den andra. Tryck ned bröstkorgen minst 5 cm (ej mer än 6 cm). Håll en takt av 100- 120 tryck/min. Tryck 30 gånger.

Öppna sedan luftvägen genom att hålla en hand på pannan, böj huvudet bakåt och lyft upp hakan med den andra handen. Knip om personens näsa, placera din mun tätt intill den drabbades och blås in luft tills bröstkorgen höjer sig. Gör 2 inblåsningar.

Fortsätt att göra 30 kompressioner följt av 2 inblåsningar om och om igen tills hjälp anländer eller att personen andas med normala andetag.

Hjärtstartare på plats

Den enda behandling som är effektiv mot hjärtstopp är hjärt- och lungräddning och en elstöt från en hjärtstartare.Genom bröstkompressioner och inblåsningar pumpas det syresatta blodet runt i kroppen. Med en elstöt från hjärtstartaren bryts det elektriska kaos som orsakar hjärtstoppet. Alla kan lära sig hjärt-lungräddning och använda en hjärtstartare.

Genom hjärt- och lungräddning pumpas det manuellt ut blod till kroppens vitala organ så att dessa syresätts. Elstöten från hjärtstartaren avbryter det elektriska kaos som drabbat hjärtat. Genom att ge en elstöt kan man bryta det elektriska kaos som pågår med förhoppning att hjärtat ska hitta sin normala rytm.

Man ska fortsätta med hjärt- och lungräddning tills professionell hjälp anländer eller så länge man orkar. Finns det en hjärtstartare tillgänglig ska man absolut använda den, även om man inte har utbildning. Hjärtstartaren talar om för användaren vad denne ska göra. Det värsta man kan göra är att inte göra något alls.