I Sverige drabbas omkring 10 000
personer av hjärtstopp varje år. Av dem
överlever endast runt 500 personer

För varje minut som går vid ett hjärtstopp
utan att HLR påbörjas, minskar chansen
till överlevnad med 10 procent

Tiden är den viktigaste faktorn. Kan man få fram en hjärtstartare och påbörja behandling inom tre minuter ökar överlevnadschansen från under 10 procent till hela 75 procent

Aktuellt och nyheter

HLR framsida

Utbildningar

Merpuls erbjuder utbildningar i hjärt-lungräddning, första hjälpen och hjärtstartare…

hem-framsida

Hjärtsäkra Hem

Hjärtsäkra Hem ska rädda liv genom att placera ut hjärtstartare i flerfamiljsbostäder…

HÖR AV DIG FÖR MER INFORMATION!